ŠULÁK FUTSAL CUP XII. ROČNÍK - VÝSLEDKY V OBRAZE 08. 01. 2011

1. miesto KRÁTKY PROCES

1. miesto KRÁTKY PROCES

1. miesto KRÁTKY PROCES

2. Miesto AK 47

2. Miesto AK 47

2. Miesto AK 47

3. miesto PEPELOPEZ

3. miesto PEPELOPEZ

Najlepší brankár Rastislav DYNIS - LOST GENERATION

Najlepší brankár Rastislav DYNIS - LOST GENERATION

Najlepší hráč Tomáš OBERT - KRÁTKY PROCES

Najlepší hráč Tomáš OBERT - KRÁTKY PROCES