DOKAN

Bojové umenia

Tradičná cesta bojových umení DOKAN: Knepo karate, Sebeobrana pre ženy, Karate pre deti, Kobudo. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.dokan.sk, cvičí sa podľa ROZVRHU.

 

DOKAN